Nederland tegen terrorisme

Nederland tegen terrorisme

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Bureau
ARA
Jaar
2007
Paginanummer
390

Doelstelling

De campagne ‘Nederland tegen terrorisme’ gaat over het voorkomen van terrorisme en radicalisering. Het doel is het verhogen van de kennis over deze thema’s en het vertrouwen in wat de overheid daaraan doet, evenals aangeven wat men zelf kan doen. Dit levert een bijdrage aan het gevoel van zelfredzaamheid en maatschappelijke weerbaarheid.

Doelgroep

Primaire doelgroep van de campagne is het algemeen Nederlands publiek. Daarnaast zijn er deeltrajecten die zich richten op bepaalde groepen professionals, zoals bedrijven of overheden. Momenteel is er extra aandacht voor de doelgroepen leraren, wijkagenten en jongerenwerkers. Als professionals rondom jongeren kunnen ze een rol hebben in het voorkomen van radicalisering, bijvoorbeeld door radicale ideeën bespreekbaar te maken.

Concept

Het centrale thema ‘Nederland tegen terrorisme’ moet laten zien dat we samen sterk staan tegen terrorisme en radicalisering. De campagne laat diverse professionals zien die daar op hun eigen wijze een bijdrage aan leveren. Zo laat de huidige campagneperiode zien hoe mensen het gesprek kunnen aangaan om te helpen radicalisering onder jongeren te voorkomen. Voor verschillende secundaire doelgroepen zijn tevens toegesneden materialen gemaakt; handreikingen voor bedrijven en overheden; lesmaterialen voor docenten. Zo maakt de campagne niet alleen zichtbaar wat er allemaal gedaan wordt, maar wordt tegelijk concreet gemaakt wat men zelf kan doen.

Media- en middelenstrategie

Doelstelling was primair een hoge mediaprestatie met een accent op het mediumbereik en op langere termijn het mediumcontact. Dit heeft geleid tot een zeer zicht- en hoorbare campagne op televisie, bioscoop, radio en internet. Advertenties in doelgroepspecifieke vakbladen verwijzen naar de campagnewebsite waar de naar doelgroepen gesegmenteerde informatie te vinden is.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken