Nederland open en groen. Gaan we doen.

Natuurmonumenten / N=5

Bekijk deze campagne op pagina 392 van het SAN Jaarboek 2007.

Adverteerder
Natuurmonumenten
Titel
Natuurbehoud
Bureau
N=5
Account
Rob-Jan Hendriks, Tamara Schelvis
Copy
J-P Nieuwerkerk
Art
Jan Willem Baggerman
Strateeg
Marc Oosterhout
Opdrachtgever
Hans Broodman, Loes Phoelich, Marjolein van der Linden
Film/Productiemaatschappij
Postma Graphics & Motion
Editor
Postma Graphics & Motion
Muziek
Wim Vonk Asound - Idea
RTV-producer
Christ Bloemheuvel
Illustraties
Postma Graphics & Motion
Nominatie
nee
Winnaar
nee
Bekijk ook andere cases van deze adverteerder
Meer van Natuurmonumenten
Bekijk ook andere cases van dit bureau
Meer van N=5
Word geïnspireerd door inzendingen in de categorie Non-Profit & Overheid
Meer Non-Profit & Overheid inzendingen

Non-Profit & Overheid

Doelstelling

Nederlanders bewust maken van de noodzaak tot meer natuur in Nederland en hen activeren om mee te werken aan een ‘open en groen’ Nederland. En daarmee Natuurmonumenten neerzetten als actieve, eigentijdse organisatie.

Doelgroep

Heel Nederland van 25+. Jongeren onder de 25 staan vrijwel niet open voor natuurbescherming.

Strategie/Concept

Natuurbescherming is voor veel mensen abstract en actueel. Natuur is voor velen vanzelfsprekend en weinigen voelen de behoefte om er echt iets aan te doen. Terwijl er nog maar minder dan 10% natuur over is in Nederland. Om de passieve houding te doorbreken, introduceert Natuurmonumenten een concreet plan met heldere doelstellingen voor de verbetering van de natuur in Nederland. Een plan om Nederland weer meer open en groen te maken. In de campagne wordt dit plan onder de noemer ‘Nederland open en groen, gaan we doen.’ op eigentijdse en opvallende wijze onder de aandacht gebracht met als doel alle Nederlanders op te roepen hier actief aan mee te werken. Geen klassieke natuurcampagne, maar een vernieuwende aanpak, met onderscheidende vormentaal die eenvoudig in alle mogelijke middelen kan worden doorvertaald.

Media- en middelenstrategie

Er is gestart met een korte, breed zichtbare teasing campagne met opvallende posters outdoor en advertenties in dagbladen. Dit vanuit de gedachte: de eerste klap is een daalder waard. Gevolgd door de introductie van het masterplan met inzet van TV, print en DM. Op de actiesite www.nederlandopenengroen.nl wordt interactiviteit geboden om de doelgroep verder te activeren. De campagne is breed doorvertaald naar uiteenlopende eigen middelen van Natuurmonumenten zoals de eigen website, het ledenblad, bezoekerscentra, lidmaatschapskaarten, enz.

Volgend jaar als winnaar op het podium? Stuur je case in!

Case insturen