Nederland open en groen. Gaan we doen.

Nederland open en groen. Gaan we doen.

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Natuurmonumenten
Bureau
N=5
Jaar
2007
Paginanummer
392

Doelstelling

Nederlanders bewust maken van de noodzaak tot meer natuur in Nederland en hen activeren om mee te werken aan een ‘open en groen’ Nederland. En daarmee Natuurmonumenten neerzetten als actieve, eigentijdse organisatie.

Doelgroep

Heel Nederland van 25+. Jongeren onder de 25 staan vrijwel niet open voor natuurbescherming.

Concept

Natuurbescherming is voor veel mensen abstract en actueel. Natuur is voor velen vanzelfsprekend en weinigen voelen de behoefte om er echt iets aan te doen. Terwijl er nog maar minder dan 10% natuur over is in Nederland. Om de passieve houding te doorbreken, introduceert Natuurmonumenten een concreet plan met heldere doelstellingen voor de verbetering van de natuur in Nederland. Een plan om Nederland weer meer open en groen te maken. In de campagne wordt dit plan onder de noemer ‘Nederland open en groen, gaan we doen.’ op eigentijdse en opvallende wijze onder de aandacht gebracht met als doel alle Nederlanders op te roepen hier actief aan mee te werken. Geen klassieke natuurcampagne, maar een vernieuwende aanpak, met onderscheidende vormentaal die eenvoudig in alle mogelijke middelen kan worden doorvertaald.

Media- en middelenstrategie

Er is gestart met een korte, breed zichtbare teasing campagne met opvallende posters outdoor en advertenties in dagbladen. Dit vanuit de gedachte: de eerste klap is een daalder waard. Gevolgd door de introductie van het masterplan met inzet van TV, print en DM. Op de actiesite www.nederlandopenengroen.nl wordt interactiviteit geboden om de doelgroep verder te activeren. De campagne is breed doorvertaald naar uiteenlopende eigen middelen van Natuurmonumenten zoals de eigen website, het ledenblad, bezoekerscentra, lidmaatschapskaarten, enz.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken