Merkcampagne SNS Bank

Merkcampagne SNS Bank

Categorie
Dienstverlening Financieel
Adverteerder
SNS Bank
Bureau
KesselsKramer
Jaar
2010
Paginanummer
192

Doelstelling

SNS Bank is massamediaal op merkniveau weinig aanwezig geweest. De bekendheid is hierdoor gedaald. SNS Bank is nu klaar om met een langlopende campagne naar buiten te treden en heeft in de eerste fase een stijging van 4% van de spontane naamsbekendheid in 10 weken binnen de brede doelgroep gerealiseerd.

Doelgroep

Bij de start van de campagne is gekozen voor een breed bereik. Het gaat immers om een nieuw geluid na lange afwezigheid die ook moet worden gehoord door eigen medewerkers, de pers, de politiek, de klanten en vooral ook een grote groep potentiële klanten in de leeftijd 25-54 jaar. Later in de campagne worden specifieke doelgroepen benaderd.

Concept

Omdat klanten centraal staan bij SNS Bank wordt in de campagne letterlijk gekeken, geluisterd en gehandeld vanuit het perspectief van deze klant. We zien door de ogen van de klant hoe vele financiële handelingen en dus de bank onderdeel zijn van het alledaagse leven van vele mensen, verenigingen, bedrijven, etc. Het publiek kijkt in advertenties, spotjes of internetacties als het ware mee "door de ogen van de klant". Dat zijn verschillende klanten, net zo divers als de klanten van SNS Bank. SNS Bank sluit dit passend af met een veranderde themaregel: SNS Bank van...

Media- en middelenstrategie

Om een hoog bereik te realiseren in korte tijd hebben we gekozen voor een brede inzet van mediumtypen. Televisie en later ook radio als aanjager. Outdoor (abri's, billboards en masten) is voorafgegaan door een guerrilla activiteit. In 15 grote steden zijn post-its geplakt met teksten die enkele dagen later ook op abri's, billboards en masten te vinden waren. Online lag de focus ook op bereik om het contactenniveau bij lichte televisiekijkers te verhogen en de door televisie opgebouwde contacten verder te verdiepen, met pre-rolls en banners. Bannering is ook ingezet bij grote handelsplatformen waar de financiële relevantie intrinsiek aanwezig is bij de consument. Grote bereikssites hielpen mee om het gewenste bereik te realiseren.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken