Maak seks lekker veilig

Maak seks lekker veilig

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Soa Aids Nederland
Bureau
Red Chocolate & VANABBETOTVESSEM
Jaar
2011
Paginanummer
391

Winnaar 2011

Doelstelling

Jongeren stimuleren condoomgebruik ter sprake te brengen 'voordat de broek uitgaat'.

Doelgroep

Jongeren, 15-25 jaar met nog geen of een startende relatie.

Concept

Om verandering in gedrag te bewerkstelligen is het belangrijk dat de doelgroep zelf een actieve rol gaat spelen. In deze multimediale campagne bestond de rol van de doelgroep uit het leveren van creatieve input voor nader te ontwikkelen TV- en radiospotjes. Dit co-creatie traject was niet alleen een middel, maar ook een doel. Met deze aanpak ontstond er onderlinge discussie die bijdroeg aan de versterking van de sociale norm omtrent juist condoomgebruik.

Media- en middelenstrategie

Crossmediaal. Naast de inzet van print, abri's, outdoor en promotiemateriaal werd een 6 weken lang durende online campagne ingezet op zeven populaire jongerenplatformen. De geleverde input resulteerde in drie tv- en drie radiospots. Hierin krijgt de doelgroep realistische voorbeelden te zien, vanuit hun eigen belevingswereld, hoe je condoomgebruik ter sprake kunt brengen.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken