LOONAANGIFTE 2006

LOONAANGIFTE 2006

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
BELASTINGDIENST/UWV
Bureau
Reclamepaleis
Jaar
2005
Paginanummer
362

Doelstelling

Werkgevers moeten hun (salaris)administratie aanpassen voor de introductie van de nieuwe Loonaangifte 2006 op 1-1-‘06. Concreet (totale campagne): 99% heeft kennis van de veranderingen en 98% is gereed voor de invoering.

Doelgroep

Werkgevers, met name kleinere. Daarnaast intermediairs, zoals accountants en administratiekantoren.

Concept

De aanpak is gefaseerd van push (brede massamedia) naar pull (op maat gesneden gedetailleerde informatie). Per fase een andere kernboodschap die van ‘bewustwording’ via ‘informatievergaring’ moet aanzetten tot het ‘ondernemen van de juiste activiteiten’ om tijdig klaar te zijn voor de nieuwe loonaangifte. Het massamediale deel van de campagne dient om het bewustwordingsproces te activeren, de informatiebronnen en hulpmiddelen bekend te maken en daarmee de doelgroep aan te sporen tot de benodigde actie.

Media- en middelenstrategie

De diverse doelgroep moest in elke fase meerdere keren de boodschap ontvangen. Daarvoor is een combinatie gebruikt van landelijke dagbladen, vakbladen, radio en online advertising.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken