INBURGERING

INBURGERING

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van VROM
Bureau
imagine’ Sparring Partners in Communicatie B.V.
Jaar
2008
Paginanummer
452

Nominatie 2008

Doelstelling

Vergroot het draagvlak voor inburgering onder alle Nederlanders, zowel inburgeraars als burgers.

Doelgroep

Heel Nederland, met een accent op de inburgeraar.

Concept

Taal is het gekozen platform in plaats van een beladen begrip als inburgering. Taal is de sleutel tot samenleven, dus daarom willen we dat iedereen die in Nederland woont ook Nederlands leert. Een boodschap die heel vanzelfsprekend is en door zowel Nederlanders als niet-Nederlanders positief wordt ontvangen.

Media- en middelenstrategie

Twee stromen: Landelijk breed om het draagvlak te vergroten en om de omgeving van de inburgeraar te bereiken. Postbus 51 campagne op TV en radio, gekoppeld aan een internetplatform. Gericht bereik in allochtone media (in de taal van de doelgroep), zowel TV, print als internet.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken