INBURGERING

INBURGERING

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van VROM
Bureau
imagine’
Jaar
2009
Paginanummer
420

Doelstelling

Ontwikkel een themaconcept dat een positieve toon zet in het inburgeringdebat en dat het draagvlak voor inburgering onder alle Nederlanders vergroot.

Doelgroep

Primair: algemeen publiek/sociale omgeving van inburgeraars. Secundair: inburgeraars.

Concept

Inburgering is een beladen begrip. Daarom is gekozen voor taal als platform. Taal is de sleutel tot samenleven. Centrale gedachte van de campagne is: elkaar verstaan is het begin van samenleven, vertaald in de themaregel ‘De Nederlandse taal verbindt ons allemaal.’ Een vanzelfsprekende boodschap die door Nederlanders en niet-Nederlanders positief wordt ontvangen. Alle uitingen verwijzen naar hetbegintmettaal.nl, waar (in 5 talen) te vinden is welke mogelijkheden er zijn.

Media- en middelenstrategie

Landelijk breed is een Postbus 51-campagne op tv en radio ingezet, gekoppeld aan een onlineplatform om het draagvlak te vergroten en om de omgeving van de inburgeraar te bereiken. Daarnaast gericht bereik in allochtone media (in de taal van de doelgroep), zowel tv, print als online.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken