#ikkijknietweg

#ikkijknietweg

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
TASKFORCE KINDERMISHANDELING EN SEKSUEEL MISBRUIK
Bureau
Boomerang Create en 2twintig public relations
Jaar
2016
Paginanummer
296

Doelstelling

1. De omgeving van het kind bewust maken van de belangrijke rol om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling. 2. Het voeden van dit bewustwordingsproces door het creëren van een dialoog. 3. Omstanders duidelijk maken wat er gebeurt als ze niet handelen. 4. Het aangeven van een handelingsperspectief bij een vermoeden van kindermishandeling (melden of advies vragen bij Veilig Thuis)

Doelgroep

Het 'algemeen publiek', de omgeving van het kind in de meest brede zin (ouders, buren, klasgenoten, mede-clubleden, etc.).

Concept

We hebben mensen letterlijk laten zien wat de mogelijke gevolgen zijn als zij wegkijken bij een vermoeden van kindermishandeling. Via een split screen 360 graden video lieten wij mensen aan één kant een scene zien met daarin signalen van kindermishandeling. Zodra zij letterlijk wegkeken naar de ander kant op zagen zij een scene met daarin de daadwerkelijke mishandeling.

Media- en middelenstrategie

Voor dit concept hebben wij social media ingezet in combinatie met een influencers- en PR-campagne.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken