IKKAN…

IKKAN…

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bureau
THEY, BKB
Jaar
2008
Paginanummer
448

Doelstelling

Er zijn in Nederland nog te veel mensen die minder werken dan zij zouden kunnen of willen. Met de campagne IK KAN wil het Ministerie van SZW mensen bewust maken van het feit dat het oplossen van dit probleem begint met anders kijken naar talenten en mogelijkheden.

Doelgroep

Primair: werkzoekenden, werkgevers en professionals op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de zorg. Secundair: (potentiële) partners en de werkende samenleving.

Concept

Het Ministerie van SZW spant zich de komende jaren in om de arbeidsparticipatie te verbeteren onder groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: ouderen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, vrouwen in kleine deeltijdbanen en niet-westerse allochtonen. Het probleem met veel overheidscampagnes is echter dat zij als paternalistisch en betuttelend kunnen worden ervaren en weinig rekening houden met het individu. Terwijl arbeidsparticipatie juist om persoonlijke inzet van de doelgroep vraagt. Een campagne over participatie is niets waard als we mensen niet het gereedschap in handen geven om zelf mee te doen. Daarom is er een campagne gemaakt die mensen niet van bovenaf vertelt dat zij aan het werk moeten. Het concept stelt mensen zelf in staat om anders over zichzelf en hun mogelijkheden na te denken. Immers, als mensen in staat zijn om talenten en mogelijkheden beter te herkennen, komen werkzoekenden, werkgevers en professionals veel makkelijker tot elkaar. ‘IK KAN’ fungeert als persoonlijk label voor doelgroepen en partners en als platform voor informatievoorziening, inspiratie en concrete dienstverlening.

Media- en middelenstrategie

1. Het creëeren van interne motivatie door middel van een boekje, interne posters en een ‘making-of’-film, waarin ook de minister en staatssecretaris figureren. 2. Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van het publiek door middel van teaser-abri’s en opvallende outdooracties. 3. Landelijke introductie van de campagne op tv, abri’s en in print. 4. Concrete informatievoorziening via website en dm.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken