Geschikt/Ongeschikt

Geschikt/Ongeschikt

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
Koninklijke Landmacht
Bureau
Publicis
Jaar
2007
Paginanummer
292

Nominatie 2007

Doelstelling

De kwaliteit van de kandidaten voor een baan bij de Koninklijke Landmacht blijvend verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwantiteit.

Doelgroep

Primair: (v)mbo’ers met een diploma of in het laatste jaar van de opleiding.

Concept

In een aantrekkende arbeidsmarkt is het verleidelijk om de kwalitatieve eisen van sollicitanten naar beneden bij te stellen. De Koninklijke Landmacht werft niet, maar blijft streng selecteren. Doordat selectie de ingang van de campagne is (geschikt/ongeschikt), maakt de Landmacht vanaf het eerste moment duidelijk dat de lat hoog ligt. Deze selectieve houding benadrukt de kracht van de Landmacht en maakt de Landmacht aspiratief.

Media- en middelenstrategie

Selectiviteit en een geïntegreerde aanpak vormen de kernwoorden van de mediastrategie. Er wordt primair ingezet op de jongerenkanalen zoals TMF en MTV. Daarnaast worden redactioneel jongerenmagazines ingezet en wordt het campagnebereik verder vergroot door radio, advertenties en bannering. Outdoor wordt ingezet op doelgroeprelevante posities, zoals schoolboards en selectief ingezette abri’s in de directe nabijheid van scholen. Alle respons wordt gekanaliseerd naar internet. De website vangt kandidaten op, vult de selectieve werving verder in en geeft een directe informatie- en sollicitatiemogelijkheid. Resultaat? Dankzij de in 2007 verder geoptimaliseerde geïntegreerde communicatie strategie heeft de Koninklijke Landmacht in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt de aanstellingsopdracht van 5000 nieuwe medewerkers nagenoeg gehaald. Daarnaast heeft zij haar positie als aantrekkelijke werkgever in vergelijking met de overige krijgsmachtdelen verder versterkt. Een voorwaarde voor een succesvolle werving voor de komende jaren.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken