Ga naam maken in Overijssel

Ga naam maken in Overijssel

Categorie
Personeel
Adverteerder
provincie Overijssel
Bureau
nieuwewind
Jaar
2006
Paginanummer
468

Doelstelling

Interesse wekken bij ervaren projectleiders voor belangrijke gezichtbepalende projecten in Overijssel. Daarnaast moet de campagne een beeld geven van de ambitie van de provincie Overijssel en het karakter van haar activiteiten.

Doelgroep

Ervaren projectleiders bij andere (semi-)overheden en uit het bedrijfsleven. Andere belangstellende professionals bij landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Uit pr-oogpunt behoren alle inwoners van Overijssel tot de doelgroep.

Concept

Door de betreffende projecten ‘persoonlijk’ te maken willen we het belang van de functie vergroten. Projectleiders bij de provincie Overijssel zijn belangrijke mensen die belangrijk werk (gaan) doen. Ze kunnen een stempel drukken op de projecten die ze onder hun hoede hebben, en daarmee geven ze mede vorm aan de toekomst van Overijssel.

Media- en middelenstrategie

In korte tijd veel contacten scoren, door aanwezig te zijn in verschillende, voor de doelgroep interessante media. Intermediair (zowel off-line als on-line), Volkskrant en NRC Next (zowel off-line als on-line) en Radio 1 werden ingezet.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken