Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Rijksoverheid/ Ministeries VWS en VenJ
Bureau
Y&R Amsterdam
Jaar
2012
Paginanummer
382

Nominatie 2012

Doelstelling

'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?' is een overkoepelende publiekscampagne gericht op meerdere vormen van geweld in huiselijke kring, waaronder kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. De campagne spoort omstanders, slachtoffers en plegers aan actie te ondernemen bij geweld of een vermoeden van geweld. Want dat we ons sterk maken voor een veilig thuis, dat vinden we in onze samenleving vanzelfsprekend.

Doelgroep

Omstanders, slachtoffers en plegers van geweld in huiselijke kring.

Concept

Betrokkenen bij geweld zitten gevangen in 'de cirkel van geweld'. Deze vicieuze cirkel kan alleen doorbroken worden als iemand iets doet. Het inzicht 'Mishandeling stopt nooit vanzelf' staat dan ook centraal binnen de campagne. We zien slachtoffer, pleger en omstander gevangen in de cirkel van geweld. Ze realiseren zich dat het geweld niet vanzelf stopt totdat iemand de cirkel doorbreekt en belt voor hulp en advies. De muziek 'Het houdt niet op, niet vanzelf' gezongen door Hadewych Minis is een belangrijk, vast onderdeel van de campagne waardoor de boodschap nog meer beklijft.

Media- en middelenstrategie

Om zoveel mogelijk betrokkenen bij geweld in huiselijke kring te bereiken kiezen we bewust voor de bereiksmedia tv en radio. Aangevuld met een activatiecampagne op Hyves speciaal gericht op jongeren. Op de website vooreenveiligthuis.nl komen de verschillende vormen van geweld samen en wordt ingegaan op de signalen en wat je kunt doen bij een vermoeden van geweld. Er is een toolkit beschikbaar voor de regionale partners met campagnemiddelen zoals posters en folders. Na de eerste deelcampagne over kindermishandeling zien we al een toename van 56% in het aantal Nederlanders dat het vanzelfsprekend vindt actie te ondernemen als men te maken krijgt met geweld in huiselijke kring en belangrijker nog een toename van 37% in het aantal gepleegde telefoontjes voor hulp en advies. De songtekst 'Het houdt niet op, niet vanzelf' is in de samenleving inmiddels een gevleugelde uitspraak geworden.

Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken