Een orgaan van een ander kan jouw leven redden

Een orgaan van een ander kan jouw leven redden

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Nierstichting Nederland
Bureau
laMarque
Jaar
2010
Paginanummer
402

Nominatie 2010

Doelstelling

De groep mensen die nog geen keuze heeft gemaakt over orgaandonatie (ca 7 miljoen Nederlanders), stimuleren om orgaandonor te worden.

Doelgroep

Alle Nederlanders boven de 12 jaar die nog niet geregistreerd staan in het Donorregister.

Concept

De afgelopen jaren zijn veel orgaandonatiecampagnes gevoerd om donoren te werven. Hierbij werd een altruïstische insteek gebruikt: donor worden doe je voor een ander (de wachtende patiënt). Dat heeft geresulteerd in veel registraties. Een grote groep mensen werd met deze strategie echter niet bereikt. De strategie van de nieuwe campagne is consumenten vanuit een ander perspectief te laten nadenken over orgaandonatie, namelijk dat van wederkerigheid: als je zelf een donororgaan zou willen ontvangen, zou je dan ook niet bereid moeten zijn om te geven?

Media- en middelenstrategie

Inzet van middelen waar tijd is voor bewustwording: TV, radio, bioscoop, e-mailings en outdoor. Herhaling tijdens de jaarlijkse collecteweek met inzet van driehoeksborden en flyers.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken