Dit vind ik

Dit vind ik

Categorie
Dienstverlening Financieel
Adverteerder
PGGM (in opdracht van PFZW)
Bureau
Van Santen Netwerk (www.vansantennetwerk.nl)
Jaar
2012
Paginanummer
186

Doelstelling

Ondanks het feit dat pensioen voor veel deelnemers een 'ver-van-hun-bedshow' is, had Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), na het landelijk pensioenakkoord in 2011, als doelstelling deelnemers actief te betrekken bij het opstellen van een nieuwe pensioenregeling. Centrale vraag hierbij was: hoe solidair moet de nieuwe regeling worden en hoeveel risico zijn deelnemers bereid te nemen? Dit om voor jong en oud tot een gewaardeerd, evenwichtig, betaalbaar en toekomstbestendig pensioen te komen. Hiermee is PFZW het eerste pensioenfonds dat deelnemers daadwerkelijk laat meedenken en inspraak geeft in beleidsontwikkeling.

Doelgroep

Werkenden en gepensioneerden (ca. 1,3 mln), primair vrouwen in de leeftijdsgroep 25-40. Deze groep is lastig te activeren, omdat hun interesse in pensioen laag is.

Concept

FASE 1: DIT VIND IK (raadpleging). Om de doelgroep tóch in beweging te krijgen, overdonderden we de deelnemers niet met de gebruikelijke hoeveelheid complexe, papieren informatie. We comprimeerden dit tot slechts vier prikkelende 'eens/oneens'-stellingen, waarop via www.pfzw.nl/ditvindik gereageerd kon worden. Om de 'onwetende' bezoeker te helpen bij het maken van keuzes werden verschillende meningen in korte filmpjes verwoord. Transparantie staat centraal: online is de actuele stand van de meningen in te zien. FASE 2: DIT VOND U (terugkoppeling). Na drie maanden werden de resultaten wederom op een interactieve manier gedeeld met de achterban. In korte filmpjes ging PFZW-directeur Peter Borgdorff in gesprek met deelnemers over de uitkomsten van de stellingen, hij gaf nuances aan en gaf uitleg over de verdere voortgang van het proces.

Media- en middelenstrategie

De doelgroep werd persoonlijk benaderd via DM/eDM. Spil van alle communicatie was pfzw.nl/ditvindik. Om achteraf representativiteit te kunnen vaststellen en gericht terug te koppelen naar doelgroepen werd gevraagd naar geslacht en leeftijd. Het resultaat was verbluffend! Er zijn 476.212 meningen achtergelaten. Door 129.000 mensen. De campagne is inmiddels beloond met de npn Communicatie Award 2012, vanwege het onconventionele actiemechanisme en effectief bereiken van deelnemers bij toekomstig beleid.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken