DE BLIKSEMS

DE BLIKSEMS

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Liander N.V.
Bureau
Offline: Publicis Consultants | Van Sluis. Online: LBi Lost Boys
Jaar
2009
Paginanummer
404

Doelstelling

Liander voelt zich verbonden met de samenleving en hecht er belang aan om vanuit maatschappelijk oogpunt uitleg te geven over de werkzaamheden en de belangrijke rol die Liander als netbeheerder in de samenleving vervult. En daarbij de bekendheid van Liander te verhogen.

Doelgroep

Intern: eigen medewerkers. Extern: kinderen van 7-12 jaar en de ouders (secundair).

Concept

In dit campagneconcept spelen broer en zus Bonny en Blitz Bliksem de hoofdrol. Zij staan voor het gedachtegoed van Liander. Bonny en Blitz beleven verschillende avonturen. Telkens gebeurt er iets met elektriciteit of gas. Bonny en Blitz gaan op onderzoek uit en leggen in begrijpbare kindertaal uit wat er volgens hen aan de hand is. Zij lossen elke keer weer de problemen op.

Media- en middelenstrategie

Interne campagne: Bonny en Blitz zijn als mascottes tot ‘leven’ gebracht zodat de eigen medewerkers en kinderen hen in levende lijve kunnen ontmoeten tijdens de interne launch ‘De Knetterende Knalfuif’. Naast trots voorzag de interne aftrap van de campagne in het werven van ambassadeurs voor de scholentour. Externe campagne: Scholentour: Bonny en Blitz bezoeken basisscholen en samen met een Liander medewerker geven ze techniekles op totaal 115 scholen. Door middel van proefjes, het lesboekje en de animatiefilms leren kinderen alles over het energienetwerk. 3D films: De Bliksems beleven drie avonturen waar verschillende thema’s aan bod komen, zoals de rol van Liander, de werking van elektriciteit en gas, energiebesparing, innovatie en veiligheid. Online platform: www.debliksems.nl is het podium voor de 3D avonturen, waar de bezoeker ook de online game kan spelen, de familie Bliksem kan ontmoeten en de scholentour kan volgen. PR Programma: Regionaal ingestoken in het voorzieningsgebied van Liander met focus op de bezoekmomenten aan scholen waarbij ook een Liander directeur/manager aanwezig is. Media activatie: Advertorials in Kidsweek, video promotieclip in McDonald’s, banners op Hyves en een competitie op Habbo Hotel.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken