Daar wordt iedereen beter van

Daar wordt iedereen beter van

Categorie
BRANDING 360°
Adverteerder
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Bureau
The Odd Shop
Jaar
2017
Paginanummer
442

Doelstelling

Antibioticaresistentie is een steeds groter wordend probleem voor de geneeskunde en kan zelfs doodsoorzaak nummer 1 worden als we er niet actief tegen optreden. Hierin ligt een grote rol weggelegd voor de zorgprofessionals. De campagne heeft daarom als doel om de eigen verantwoordelijkheid van de zorgprofessionals te stimuleren in het omgaan met en voorschrijven van antibiotica.

Doelgroep

Alle zorgprofessionals in zowel de humanitaire als veterinaire zorg.

Merkomschrijving

Nederland gezond en wel. Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken.

Concept

We vroegen de zorgprofessionals het voortouw te nemen en zich als ambassadeur uit te spreken voor een goed antibioticabeleid. Dat deden we heel letterlijk door ze te vragen hun handtekening te zetten onder een convenant. Niet zomaar een handtekening, maar een handtekening opgebouwd uit bacteriën. Minister Schippers gaf samen met 180 zorgprofessionals het startschot door hun handtekening te zetten in een petrischaal. De mogelijkheid een bacteriehandtekening te zetten werd daarna beschikbaar voor alle zorgprofessionals door middel van een online tool. Zo kon iedereen een eigen unieke versie genereren. Alle handtekeningen verschenen op een oneindig (online) canvas. Zo maakten we de inzet van alle professionals zichtbaar en stimuleerden we het gevoel van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Media- en middelenstrategie

Via een multimediale campagne werden zorgprofessionals opgeroepen hun handtekening te plaatsen op het centrale online platform daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening. Op het platform konden zij ook meteen verdieping over het onderwerp vinden door middel van kleine documentaires. Ook waren er toolkits beschikbaar met antibioticaprotocollen. Om de campagne optimaal te activeren heeft een ambassadeursteam ziekenhuizen en grotere zorginstellingen bezocht om handtekeningen te werven. Via brancheverenigingen zijn de campagnemiddelen per sector verspreid. Zo ontstond er een breedgedragen campagne waarmee we antibioticaresistentie hoog op de agenda van de zorgprofessionals hebben gezet.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken