CAMPAGNE NATIONALE OPEN DAG DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

CAMPAGNE NATIONALE OPEN DAG DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
Bureau
BVH Groep
Jaar
2009
Paginanummer
412

Doelstelling

Doel van de Nationale Open Dag (NOD) is het Nederlands publiek een breed en realistisch beeld te geven van het werkterrein van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het creëren van vertrouwen in de kwaliteit, professionaliteit, doeltreffendheid, en doelmatigheid van DJI en daarmee het imago van DJI op positieve wijze beïnvloeden. Dat dient bereikt te worden door het maximale aantal bezoekers te trekken voor de Nationale Open Dag.

Doelgroep

Extern: Iedereen met de Nederlandse nationaliteit, Nederlands verblijfsdocument of vreemdelingendocument ouder dan 12 jaar. Intern: de medewerkers van DJI.

Concept

‘De vooroordelen ombuigen’ Mensen hebben nog steeds veel vooroordelen over de Nederlandse gevangenissen/inrichtingen. Deze misverstanden wil men met de campagne ontzenuwen om er gelijk aan toe te voegen dat er juist nuttig werk met de gevangenen wordt gedaan ter voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij. Propositie: Kom naar de Nationale Open Dag, ervaar het leven in een instelling en leer wat DJI doet om criminele levenspatronen van Posters gevangenen te doorbreken. De campagne werkt langs de volgende fasen: Nieuwsgierig maken, aanmelden op actiesite, selectie en uitnodigen/afwijzen en after sales.

Media- en middelenstrategie

Een massamediale campagne waarbij de ervaring van eerdere Open Dagen geleerd heeft dat een media-mix van dagbladen, radio en internet er in voldoende mate in slaagt om de gevraagde response te leveren. Ankermedium is de website www.depoortgaatopen.nl waarop men zich kan aanmelden en aangeven welke inrichting men het liefst wil bezoeken met daarop alvast een virtuele rondleiding.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken