BOB BLIJFT BOB TOT HIJ THUIS IS.

BOB BLIJFT BOB TOT HIJ THUIS IS.

Categorie
Geïntegreerde Communicatie
Adverteerder
Rijksoverheid/Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Bureau
Roorda Reclamebureau
Jaar
2008
Paginanummer
394

Nominatie 2008

Doelstelling

De huidige kennis- en houdingsniveaus over BOB en daarmee over rijden in combinatie met alcohol zijn inmiddels erg hoog (en moeten dat ook zeker blijven). In het najaar van 2008 echter zetten we heel specifiek in op het verder verbeteren van het gedrag van met name jonge automobilisten, want uit onderzoek blijkt dat zij wel een BOB-afspraak maken, maar dat zij moeite hebben zich er aan te houden: BOB vindt het moeilijk om de BOB (en dus volledig nuchter) te blijven. Communicatiedoelstelling is daarmee om zoveel mogelijk BOB’s aan te zetten om ook echt de hele avond de BOB te blijven.

Doelgroep

Jonge automobilisten (18 tot 35 jaar) die in groepsverband naar een gelegenheid gaan waar alcohol wordt gebruikt en die de intentie hebben samen met de auto terug naar huis te rijden.

Concept

Middelenstrategie: Centraal staan de BOBslee en de SMS-game waarvoor je jezelf opgeeft via de website www.jebenttopBOB.nl en die we bekend maken met televisie- , radiocommercials en bannering, Daarnaast wordt de boodschap versterkt met attentieborden langs de snelwegen, promotieteams bij events en PR/free-publicity.

Media- en middelenstrategie

Centraal staan de BOBslee en de SMS-game waarvoor je jezelf opgeeft via de website www.jebenttopBOB.nl en die we bekend maken met televisie- , radiocommercials en bannering, Daarnaast wordt de boodschap versterkt met attentieborden langs de snelwegen, promotieteams bij events en PR/free-publicity.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken