Blijf Bezig

Blijf Bezig

Categorie
Business-to-Business
Adverteerder
Tempo-Team
Bureau
TBWANEBOKO
Jaar
2010
Paginanummer
70

Doelstelling

Tempo-Team herpositioneren als een brede HR-dienstverlener die anders denkt over werk.

Doelgroep

Werkgevend Nederland. Nadruk op HR specialisten en beslissers in beleid en inkoop van flexibele arbeid.

Concept

De wereld van werk verandert, maar dienstverleners in de wereld van flexibele arbeid veranderen niet of nauwelijks: banenschuivers die zich afficheren met een wereld van lachende mensen en die succesvolle carrières beloven. Tempo-Team wil zich als challenger in de markt onderscheiden door een discussie en dialoog aan te jagen over de veranderende wereld van werk. We moeten anders gaan denken over werk om de arbeidsparticipatie te verhogen. Dit is vertaald in de nieuwe pay-off "Blijf bezig". Tempo-Team vraagt klanten en prospects actief mee te denken over belangrijke HR-thema's en vraagstukken als vergrijzing, flexibilisering en diversiteit. Door het uitwisselen van meningen en ideeën betrekt Tempo-Team de zakelijke doelgroep bij haar beleid. Door de uitkomsten van hiervan terug te geven aan de doelgroep creëert Tempo-Team de voor de business zo belangrijke contactmomenten. Niet met grappige incentives, maar met inhoudelijk relevante gespreksstof.

Media- en middelenstrategie

De website Blijfbezig.nl en een brede inzet van social media vormen het hart van de campagne. Daar helpt onder andere de Opiniemeter om onderwerpen te agenderen en de discussie op scherp te zetten. De site is de springplank naar LinkedIn, Facebook en Twitter. Daar wordt door duizenden professionals - die hun persoonlijke profiel aan het platform hebben gekoppeld - levendig gediscussieerd over tientallen onderwerpen. De terugkoppeling wordt gedaan met behulp van fysieke en digitale 'red papers'. In TV, outdoor en radio laten we zien en horen dat Tempo-Team visie vraagt en heeft. Door zeer selectief print, e-DM en online display in te zetten zorgen we voor de aanwas van leden / bezoekers van de online platforms.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken