Blijf Bezig

Blijf Bezig

Categorie
Dienstverlening
Adverteerder
Tempo-Team
Bureau
TBWANEBOKO
Jaar
2010
Paginanummer
142

Nominatie 2010

Doelstelling

Tempo-Team herpositioneren als een brede HR-dienstverlener die anders denkt over werk.

Doelgroep

Werkgevend en werkend Nederland. HR specialisten, inleners van flexibele arbeid, flexwerkers, interim professionals en medewerkers van Tempo-Team.

Concept

De wereld van werk verandert, maar dienstverleners in de wereld van flexibele arbeid veranderen niet of nauwelijks: banenschuivers die zich afficheren met een wereld van lachende mensen en die succesvolle carrières beloven. Tempo-Team wil zich als challenger in de markt onderscheiden door een discussie en dialoog aan te jagen over de veranderende wereld van werk. We moeten anders gaan denken over werk. Alleen zo verhogen we de arbeidsparticipatie, dat is goed voor Nederland en uiteindelijk ook goed voor Tempo-Team. Tempo-Team vraagt iedereen actief mee te denken over belangrijke HR-thema's en vraagstukken als vergrijzing, flexibilisering en diversiteit. Door het uitwisselen van meningen en ideeën betrekt Tempo-Team HR professionals en publiek bij het ontwikkelen van proposities, die oplossingen vormen voor de vraagstukken waar de arbeidsmarkt de komende jaren mee geconfronteerd gaat worden. Als motto en nieuwe pay-off geldt “Blijf bezig”.

Media- en middelenstrategie

In TV en radio laten we zien en horen dat Tempo-Team visie vraagt en heeft. Hiermee creëren we awareness, agenda setting en traffic naar blijfbezig.nl. Print en outdoor worden zeer selectief ingezet op specifieke doelgroepen. De website Blijfbezig.nl en de koppeling met social media vormen de plaats waar meningen en ideeën bij elkaar komen. Daar helpt de Opiniemeter door met behulp van scherpe stellingen over werk verschillende meningen te inventariseren en te prioriseren. Op LinkedIn, Twitter en Facebook kan iedereen meepraten.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken