APK.NL

APK.NL

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
RDW
Bureau
edividual
Jaar
2008
Paginanummer
461

Doelstelling

Creëren van meer transparantie rondom de APK.

Doelgroep

Primaire doelgroep: autobezitters, secundaire doelgroep: uitvoerders (keuringsinstanties) van de APK.

Concept

Door de introductie van een spokesperson kreeg RDW een gezicht. Deze spokesperson gaf via verschillende media en middelen informatie over de APK. Daarnaast werd de afsprakenkaart geïntroduceerd. Hierop kunnen autobezitters de voorwaarden voor de keuring aangeven, bijvoorbeeld tot welk bedrag reparaties mogen worden uitgevoerd. De uitvoerders van de APK werden geïnformeerd over de communicatieactiviteiten richting de autobezitters.

Media- en middelenstrategie

Direct Mail, Banners, POS materiaal en (video)website.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken