ANTI-DISCRIMINATIE

ANTI-DISCRIMINATIE

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Rijksoverheid/Ministerie van BZK
Bureau
imagine’
Jaar
2009
Paginanummer
442

Nominatie 2009

Doelstelling

Mensen die zich gediscrimineerd voelen een duwtje in de rug geven om discriminatie te melden of advies in te winnen om op die manier iets te kunnen doen tegen discriminatie.

Doelgroep

Primair: iedereen die zich gediscrimineerd voelt. Secundair: algemeen publiek van 18 jaar en ouder.

Concept

Geconfronteerd worden met discriminatie is vernederend. Een rechtstreekse oproep om discriminatie te melden levert onvoldoende resultaat op. Want door jezelf aan te melden maak je jezelf tot slachtoffer. En niemand wil een slachtoffer zijn. Met het concept halen we discriminatie uit de verongelijkte sfeer door het niet over discriminatie te hebben, maar de norm waaraan iedereen denkt te moeten voldoen te laten zien. Vanuit de themaregel ‘Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?’ confronteren we mensen als het ware met de maskerade waarmee ze hun ware identiteit geweld aan moeten doen. Mensen wordt gevraagd of ze zichzelf thuis moeten laten als ze naar buiten gaan.

Media- en middelenstrategie

Discriminatie wordt veelal gezien Tv-commercial als het onterecht onderscheid maken op basis van ras en geloof. Het raakt echter een nog veel bredere groep mensen. Discriminatie vindt ook plaats op onder meer het gebied van seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke staat, politieke overtuiging en leeftijd. Vandaar dat is gekozen voor een zeer brede inzet van middelen. Naast een Postbus 51-campagne op tv en radio is buitenreclame, print, een onlinecampagne en een website ingezet.
Ga naar campagnesite
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken