Alleen Samen

Alleen Samen

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
NATIONAAL KERNTEAM CRISISCOMMUNICATIE, RIJKSOVERHEID
Bureau
Roorda Reclamebureau
Jaar
2021
Paginanummer
294

Doelstelling

Draagvlak creëren voor de wisselende, en niet altijd even makkelijk op te volgen, maatregelen om corona onder controle te krijgen. Zodat de maatregelen ook daadwerkelijk massaal opgevolgd worden en de vaccinatiebereidheid toeneemt.

Doelgroep

Heel Nederland, met nadruk op degenen die wel mee willen werken aan de maatregelen, maar het niet altijd volhouden. Hardline tegenstanders zijn geen doelgroep.

Merkomschrijving

Om Nederlanders gedurende langere tijd te informeren over de coronamaatregelen en hen te stimuleren om zich hieraan te houden, is het merk “Alleen samen” ontwikkeld. Afstand houden en thuisblijven voelt alleen, maar als we het allemaal doen, zijn we toch verbonden. Omgekeerd benadrukken deze twee woorden de urgentie van samenwerken. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Concept

Ook in het tweede jaar van deze campagne is de spanning van de paradox alleen (1,5 meter, thuisblijven, geen of weinig bezoek, etc.) samen (het werkt pas als we massaal meedoen) voel- en zichtbaar in alle uitingen. Daarbij benadrukten we het winstframe (bescherm jezelf en anderen & er kan steeds meer open), lieten we zien hoe een grote diversiteit van mensen de maatregelen opvolgden en volhielden (sociale invloed) en toonden we begrip als het lastig is om de maatregelen vol te houden (empathie). Afhankelijk van boodschap, actualiteit en ‘temperatuur’ in de samenleving verschoof het accent tussen deze peilers per uiting. Om zo op elk moment zo actueel en relevant mogelijk te zijn.

Media- en middelenstrategie

Om de brede groep ‘goedwillenden’ maximaal te bereiken, is de campagne ingezet via massamedia (radio, tv, online/social, print en outdoor). Daarmee benadrukten we ook het collectieve belang om de maatregelen individueel op te volgen.
Afhankelijk van de boodschap (versoepelen, vaccineren, QR code of zelftesten) en doelgroep werden specifieke mediakeuzes gemaakt. Bij heropening horeca werd bijvoorbeeld outdoor extra ingezet. Voor vragen over het vaccin lag de focus bijvoorbeeld meer op dagblad en online.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken