Afghanistan

Afghanistan

Categorie
Corporate, Employer Branding & Internal Communication
Adverteerder
Koninklijke Luchtmacht
Bureau
ARA Groep
Jaar
2006
Paginanummer
68

Winnaar 2006

Doelstelling

Het beeld van de Koninklijke Luchtmacht is overwegend positief, maar ook eenzijdig. Met de corporate campagne willen we het Nederlandse publiek vertellen dat de Luchtmacht zich inzet voor vrede en veiligheid waar ook ter wereld en vertellen we bovendien waar de Luchtmacht momenteel actief is.

Doelgroep

De corporate campagne ‘Afghanistan’ van de Luchtmacht heeft een bredere doelgroep dan de wervingscampagne van de Luchtmacht, die zich met name op jongeren richt. De Afghanistan-campagne richt zich in het bijzonder op de zgn. influentials (ouders, verzorgers, leraren, decanen, etc). Deze groep speelt een beïnvloedende rol tijdens het beslissingsproces over de toekomst van jongeren. Echter, ook heel Nederland mag weten wat het werk van de Luchtmacht voor de Afghanen betekent.

Concept

De corporate campagne van de Luchtmacht speelt zich grotendeels af in Afghanistan met de bevolking in de hoofdrol. Op deze manier wordt het werk van de Luchtmacht dichterbij gebracht. De taak die de Koninklijke Luchtmacht vervult, moet ook worden gezien als een motivatie en reden om de Koninklijke Luchtmacht als een potentiële werkgever te zien. De campagne laat ruimte voor begrippen als maatschappelijke verantwoordelijkheid, high-tech, werken in het buitenland en teamgeest, want de Luchtmacht is een team van mensen die een belangrijke taak hebben in deze wereld.

Media- en middelenstrategie

Voorheen communiceerde de Luchtmacht voornamelijk via printmedia. Het imago van de Koninklijke Luchtmacht bestaat echter voor een groot deel uit emotionele componenten zoals teamwork, trots, collegialiteit en zelfontplooiing. Het medium televisie is bij uitstek geschikt om dergelijke emotionele aspecten over te brengen en zo meer lading te geven aan de Luchtmacht. De Afghanistan films zijn dan ook te zien op zenders waar het brede publiek naar kijkt.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken