220 SAN juryleden bekend

220 SAN juryleden bekend

Groot deel Nederlandse bedrijfsleven in SAN jury’s, allen adverteerders. Met trots stelt de Stichting SAN aan u voor: ruim 220 juryleden van de 11 vakjury’s c.q. categorieën die gezamenlijk de ingezonden cases/campagnes van 2017 gaan beoordelen. Alle voorzitters en leden van de juryteams zijn ervaren marketing- en communicatiespecialisten en stellen hun tijd en deskundigheid belangeloos ter beschikking. De eisen die aan SAN juryleden worden gesteld zijn hoog; want de waarde van een jaarprijs wordt bepaald door het niveau van de jury! Kijk voor alle juryleden op: https://www.sanaccent.nl/jury/juryleden/ Het nieuwe SAN Jaarboek 2017 met weer meer cases: 292 De nieuwe SAN voorzitter Jeroen Hubert is gepast trots om dit te kunnen melden: ”Het vernieuwde elan in ons marcom vak zet door, waarbij de categorie Smart Idea met de 48 ingezonden cases weer een prachtige en succesvolle categorie is. Ook de vorig jaar vernieuwde overkoepelende categorie Branding 360° valt in goede aarde, want goed werk  dat uitblinkt op alle vlakken verdient nu eenmaal een extra prijs! Wat verder dit jaar opvalt is dat ruim de helft van de inzenders nieuw is, er een mooie spreiding is over de 11 verschillende categorieën en ‘last but not least’ er weer 10 cases Personeel zijn ingezonden, hetgeen de ‘nieuwe ruimte’ op dat gebied goed weergeeft.” Uitreiking 1e ex. SAN Jaarboek 2017: 1 maart 2018 bij de NS Op 1 maart a.s. krijgen alle SAN juryleden het Jaarboek 2017 mee naar huis ter voorbereiding van de cases uit zijn of haar categorie voor de eerste juryronde bij Sanoma in Hoofdorp: Nominatie juryronde op 13, 14 en 15 maart a.s., de Nominaties zijn bekend op 22 maart 2018.
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken