Juryleden ABC Accenten 2018 bekend

9 januari 2019

Naast de juryteams voor de 11 reguliere categorieën is er een speciale jury die drie bijzondere jaarprijzen toekent: de ABC Groot Accenten voor:

A, Adverteerder van het Jaar
B, Bureau van het Jaar
C, Consistent Accent

Deze speciale ABC jury staat onder voorzitterschap van drs. Jolande Sap.

SAMENSTELLING ABC JURY

BvA bestuur:
Heleen Crielaard (Rabobank) en Frenkel Denie, (FrieslandCampina)

Externe deskundigen:
Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders) en Ronald Voorn (Hogeschool Utrecht en Universiteit Twente)

Vakmedia:
Sjaak Hoogkamer (MarketingTribune), Nicolette Hulsebos (FONK) en Susanne van Nierop (Adformatie)

SAN bestuur:
Jasper van der Bijl (Zelfstroom), Jeroen Hubert (Accell) en Ron Schneider (Eneco).

Zó verloopt de jurering
De jury die de ABC Groot Accenten toekent is samengesteld uit redacteuren van een drietal vakbladen, bestuursleden van de BvA en SAN, aangevuld met een tweetal externe deskundigen. De genomineerden voor een Groot Accent worden voorgedragen door de 22 SAN juryvoorzitters van de 11 juryteams en redacties van een viertal vakmedia (Adformatie, Emerce, Fonk en MarketingTribune). Deze lijsten kunnen worden aangevuld met kandidaten die worden voorgedragen door de ABC jury. Op elke longlist staan 10 namen van kandidaten voor één van de drie overkoepelende jaarprijzen. Aan alle kandidaten wordt gevraagd om kort en bondig aan te geven (max. 2 vel A4) waarom zij vinden dat zij terecht genomineerd zijn. Vervolgens – op basis van deze argumentatie – stelt de ABC jury de shortlisten samen en blijven er in elke categorie – A, B en C – drie kandidaten over.
Alle kandidaten op de drie shortlisten worden uitgenodigd om een presentatie te geven aan de ABC jury op dinsdag 14 mei 2019 op het hoofdkantoor van PwC in Amsterdam. Daarna volgt opnieuw juryberaad en wordt de uitslag bepaald, die bekend wordt gemaakt op 23 mei 2019.

Opmerking: Het is niet noodzakelijk dat er is ingezonden voor het SAN Jaarboek om in aanmerking te kunnen komen voor één van de ABC Accenten.