Transparant juryproces in twee ronden

Eerste ronde: de Nominatie jurering

Het delen van kennis is een essentieel onderdeel van het SAN juryproces en daarom zijn de intercollegiale discussies binnen de jury’s van grote waarde! De jury voor elk van de categorieën bestaat uit 20 juryleden: 2 juryvoorzitters, 15 juryleden werkzaam als senior marketing- of communicatieprofessional bij een adverteerder (binnen het vakgebied van de betreffende categorie) en 3 studenten in het laatste jaar van hun communicatieopleiding aan HBO of Universiteit.

Procedure vaststellen Nominaties

Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers die worden toegekend aan bovengenoemde drie criteria en dient onderbouwd te worden met één korte zin.

Eigen campagnes mogen niet worden beoordeeld
Juryleden mogen eigen campagnes niet beoordelen. Ze mogen niet aanwezig zijn bij de jurering en moeten de zaal verlaten. Dit geldt ook voor de juryvoorzitters.

Data Nominatie jurering
Dinsdag 12 maart, woensdag 13 maart en donderdag 14 maart 2019
Locatie: Sanoma, Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp
Na afloop van deze jurysessies vindt een juryborrel plaats.

Bekendmaking Nominaties 21 maart 2019
Indien een campagne doorgaat naar de Accentronde ontvangen de adverteerders en bureaus bericht met datum en tijd waarop de campagne tijdens de Accentronde kan worden toegelicht.

Tweede ronde: de Accent jurering

Deze juryronde vindt plaats in de periode van maandag 8 t/m vrijdag 19 april 2019.
Locatie: ABN AMRO, gebouw Circl, Gustav Mahlerplein 1b, 1082 PP Amsterdam
Na elke middag jurysessie vindt een juryborrel plaats (exclusief voor juryleden).

Procedure Accent jurering

De genomineerde adverteerder mag in een toelichting van ca. 10 minuten aanvullende informatie geven over de campagne. Probeer daarbij niet in herhaling te vervallen met de gegevens uit het SAN Jaarboek!
Het gewenste stramien van de presentatie:

Belangrijk voor presentatoren

Eigen campagnes en campagnes uit het eigen bedrijf mogen niet worden beoordeeld
Juryleden mogen in hun eigen categorie ook niet zelf presenteren. Ze mogen niet aanwezig zijn bij de jurering en moeten de zaal verlaten. Dit geldt ook voor de voorzitter en de vicevoorzitter.

Eigen campagnes presenteren
Juryleden mogen eigen campagnes ook niet zelf presenteren! Tenzij – in hoge uitzondering en na overleg met het SAN kantoor – er geen kwalitatief goede vervanger aangewezen kan worden.

De SAN deelt de 3.902 beste campagnes van de afgelopen 13 jaar online!

Uniek: SANARCHIEF
Onderverdeeld in 11 categorieën, inclusief alle informatie over de doelstelling van de campagne, de doelgroep, strategie, concept, de makers en RTV materiaal.
Met één muisklik te openen.

Zoeken is vinden!
SANARCHIEF is overzichtelijk, toegankelijk en compleet. Zoek op ’Categorie‘, ‘Adverteerder’, ‘Bureau’ of ‘Jaar’. Of nog leuker via ‘Trefwoord’ en jouw eigen naam.

SANARCHIEF: Inspiratiebron voor campagnemakers

SANARCHIEF