Reserveer tijdig jouw pagina’s

Case delen? Pagina reserveren vóór 20 december 2018

Om een campagne in aanmerking te laten komen voor jurering, stuur je deze in voor het SAN Jaarboek. Elke ingezonden campagne wordt afgebeeld op minimaal één eigen pagina in het Jaarboek. Hiervoor kun je met onderstaand formulier pagina’s reserveren. Pagina prijzen zijn excl. 21% BTW.


1/1 pagina f/c € 1.295,- Incl. 2 bewijsexemplaren per ingezonden campagne
Vervolgpagina € 995,- Binnen dezelfde campagne
Smart Idea € 995,- 1 pagina f/c (evt. vervolgpagina idem)
Branding 360° € 1.395,- (2 pag.) Minimaal 2 pagina’s of een veelvoud van 2 pagina’s

 

LET OP UNIEK: Eenmalige Jubileum Categorie
DE RECLAMEPARELS 
Iconisch werk van de afgelopen 30 jaar 
30 Jaar SAN, 30 jaar bekroning van het beste werk in alle categorieën die samen het marketingcommunicatie vak vormen. Dat vieren we met een éénmalige Jubileum Categorie: ‘DE RECLAMEPARELS’ oftewel de beste campagnes van de afgelopen 30 jaar. Een categorie waarvoor per merk slechts één campagne uit de afgelopen 30 jaar ingezonden kan worden en wel de campagne die volgens jou deze bijzondere prijs verdient. Dit ook voor een uniek eenmalig tarief van slechts € 330,- per pagina! Voor de beoordeling van het ingezonden werk wordt een jury samengesteld met 30 specialisten uit de afgelopen 30 jaar van zowel adverteerders als van bureauzijde.

Voor bureaus die voor verschillende klanten een totaalorder aanbrengen geldt, bij een afname van 5 pagina’s of meer, een aparte staffelkortingsregeling.

Voor inlichtingen/vragen m.b.t. reserveren van pagina’s of staffelkorting kun je terecht bij Bureau RSM, Reinhart Reynders, per mail: reinhart@rsminfo.nl of telefoon 020-770 84 81.

NB
Een campagne dient in de eigen categorie te worden ingezonden! Naast de gekozen categorie kun je jouw campagne(s) als extra ook inzenden  in de overkoepelende categorie Branding 360°. Deze aparte vakjury bestaat uit de 20 juryvoorzitters van de overige categorieën! In deze overkoepelende categorie maken de beste campagnes kans, náást een Accent in hun eigen categorie, ook nog eens bekroond te worden met een  SAN Accent Branding 360°.

Reserveringsformulier SAN Jaarboek

 • Let op: vul tenminste één categorie in of kies voor de categorie Smart Idea voor een slim idee, strategie of mediagebruik.

 • Categorie 1

 • Categorie 2

 • Categorie Smart Idea

 • Overkoepelende Categorie: Branding 360°

  Inzendingen voor deze overkoepelende categorie Branding 360° dienen uit minimaal 2 pagina's of een veelvoud van 2 pagina's te bestaan. Speciaal laag tarief categorie Branding 360° € 1.395,= per 2 pagina's.
 • (à € 1.395,= voor 2 pagina's per campagne)
 • De Reclameparels

  Eenmalige Jubileum Categorie: DE RECLAMEPARELS
  Voor een uniek eenmalig tarief van slechts € 330,- per pagina!

 • Bedrijfsgegevens


 • Privacy

  Als je besluit deel te nemen en je case in te zenden om mee te dingen naar een SAN Accent, geef je daarmee toestemming aan de Stichting SAN om daarbij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en gebruiken en tot het maken van video- of fotografieopnamen tijdens SAN jureringen, SAN prijsuitreiking en/of overige SAN evenementen en tot openbaarmaking van die opnamen in de verschillende door de SAN gebruikte communicatiekanalen (zoals maar niet beperkt tot email-nieuwsbrief, website en sociale media) in het kader van die jureringen, uitreiking en overige SAN evenementen. Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van:

  • - contact in verband met je inzending en de daaraan gekoppelde jurering
  • - de jurering en het daarbij behorende proces
  • - de uitnodiging voor de SAN prijsuitreiking
  • - de publicatie in en toezending van het SAN Jaarboek
  • - de openbaarmaking op de SAN website, in de SAN Nieuwsbrief en andere (sociale) mediakanalen
  • - de bekendmaking van SAN Accent winnaars via persbericht

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. De Stichting SAN behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee. Zie onze Privacyverklaring.

  Klik hier voor een compleet overzicht van de voorwaarden voor deelname.

 

Bestel een extra Jaarboek voor je collega’s

Na het verschijnen van het SAN Jaarboek worden er in maart twee gratis bewijsexemplaren verzonden per ingezonden campagne: één naar het bureau en één naar de adverteerder. Als je meer boeken wilt bestellen is dat uiteraard mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 165,= per exemplaar excl. 6% BTW, incl. verzendkosten.

Kijk hiervoor bij SAN JAARBOEK BESTELLEN.