Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Aanlevering campagne

Het aanleveren van een campagne voor het SAN Jaarboek bestaat uit het invullen van 5 onderdelen:

 1. Campagne (omschrijving van gegevens over de campagne, o.a. de titel, adverteerder, doelstelling, doelgroep, etc.)
 2. Bureau (alle NAW-gegevens van het bureau)
 3. Adverteerder (alle NAW-gegevens van de adverteerder)
 4. Overig (overige gegevens over eventuele fotografie, muziek en illustraties)
 5. Beelden uploaden

Daarnaast heb je de 3 onderdelen: ‘Opmaak’, ‘Online opmaak’ en ‘Audio & Video’. Bij het laatst genoemde onderdeel kun je het AV materiaal (Radio/TV) en/of Casestory’s uploaden.

Download hier het Formulier inzending SAN Jaarboek 2020 in PDF en of in Word met alle details als aantal tekens etc.

Aanlevering tekst

Er zijn 2 onderdelen onderdelen:

 1. De contact- en reserveringsgegevens (die gebruiken we om je van je voortgang op de hoogte te houden).
 2. Het gedeelte met alle teksten en gegevens van je campagne.

Tijdens het invoeren heb je op ieder gewenst moment de mogelijkheid om een proefopmaak van je campagne te genereren. Aan de hand van deze proefopmaak heb je, tijdens het invoeren van de gegevens, inzicht in de lengte van de ingevoerde teksten. Deze proef dient slechts als indicatie.

Aanlevering beelden

Je levert het beeldmateriaal van de campagne als certified PDF aan. Je kunt dat zelf uploaden via de productiesite. Mocht dit niet mogelijk zijn lever dan een drukwaardig PDF-bestand aan en gebruik als instelling PDF/X-1a.

Belangrijk: Lever geen PDF met meerdere pagina’s aan, maar upload voor elke pagina een aparte PDF!

Per post mag ook, stuur je USB-stick naar:

Kylian Prepress-Service
Mevrouw Christa van Beem
Wethouder Vospad 31
1107 DG AMSTERDAM.
Telefoon 020-36 59 147
e-mail: sanaccent@kylianps.nl

Op de USB-stick dienen de campagnenummers (zichtbaar in productiesite: C-nummer) duidelijk te zijn vermeld. Wij raden aan om de PDF-bestanden de naam van de campagne te geven gevolgd door een volgnummer. Bijvoorbeeld C001-1 (voor het beeld van de eerste pagina van Campagne 001) en C001-2 (voor het beeld van de tweede pagina van Campagne C001).

Voor het beeldmateriaal gelden de volgende specificaties:

 • De maximale afmeting van de totale compositie mag niet groter zijn dan 176 mm breed bij 188 mm hoog (per pagina)
 • Als een beeld buiten deze afmetingen valt zullen er delen van het beeld in de opmaak wegvallen!
 • Gebruik voor de aanlevering de op de productiesite te downloaden: Indesign-bestand (zip-formaat).
 • Eventuele steunkleuren dienen voor aanlevering te worden omgezet naar CMYK.
 • Al het gebruikte beeldmateriaal dient een resolutie te hebben van minimaal 300 dpi.

Als alle gegevens volledig zijn ingevoerd en je de beelden hebt geüpload kan de campagne door de studio definitief worden opgemaakt. Door op de button “Verzenden” te klikken zal de proef zo spoedig mogelijk worden gemaakt en per email ter controle retour worden gezonden.

Een campagnepagina komt er als volgt uit te zien: Voorbeeld.

Controlemomenten

Alle aangeleverde campagnes worden inhoudelijk gecontroleerd. Bij eventuele onduidelijkheden nemen we contact met je op.
Al het beeldmateriaal wordt gecontroleerd door de studio Kylian Prepress-Service. Bij afwijking van de vermelde specificaties zal contact met de inzender worden opgenomen. Hierbij kan worden gevraagd materiaal opnieuw aan te leveren. Zie hiervoor ook onderstaand de kostenspecificaties.
Als je via de productiesite jouw campagne voor definitieve opmaak hebt aangeboden krijg je per mail een PDF-proef (in lage resolutie) toegezonden. Je dient deze proef per omgaande te accorderen. Bij de PDF-proef wordt verder uitgelegd hoe je deze kunt controleren,  evt. correcties dient door te geven en terug kunt zenden.

Kostenspecificaties

In de beschrijving hierboven wordt uitgegaan van een complete aanlevering van tekst- en beeldmateriaal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor additionele werkzaamheden worden de volgende stelposten gehanteerd
(exclusief BTW):

 • Scannen van beeldmateriaal, per beeld/scan € 45,–
 • Opmaakkosten beeld € 50,–
 • Beeldbewerking, per uur € 95,–
 • Auteurscorrecties in tekst en/of beeld waardoor een nieuwe proef noodzakelijk is kost € 45,– per proef, per pagina (2/1 pagina dus 2x € 45,–).
Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken