“Oranje Fonds. Brengt ons bij elkaar”

“Oranje Fonds. Brengt ons bij elkaar”

Categorie
Non-Profit & Overheid
Adverteerder
Oranje Fonds
Bureau
Publicis
Jaar
2012
Paginanummer
374

Doelstelling

Het Oranje Fonds voert door het jaar heen een aantal landelijke acties die bijdragen aan de bekendheid van het merk. In 2011 waren dat het zoeken van vrijwilligers voor Maatjesprojecten, de landelijke vrijwilligers actie NLdoet en Burendag (samen met D.E.). In 2012 is daar Etentje voor een Ander aan toegevoegd. Uitgangspunt van de nieuwe merkaanpak is het aanbrengen van samenhang in alle communicatie zodat er één consistent merkbeeld ontstaat met als uiteindelijk doel het versterken van de merkbekendheid en merkprofilering van het Oranje Fonds.

Doelgroep

Algemeen publiek (Nederlanders van 18 jaar en ouder). Maatschappelijke organisaties op het gebied van sociale initiatieven en (potentiële) vrijwilligers/deelnemers aan sociale initiatieven.

Concept

De verbindende gedachte waarop de strategie is gebaseerd, komt voort uit haar missie: het bevorderen van sociale cohesie in ons Koninkrijk en verwoord in het thema: 'Het Oranje Fonds brengt ons bij elkaar'. Omdat het bij elkaar brengen van mensen zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin de rode draad is die de diverse activiteiten en landelijke campagnes verbindt, staat alle communicatie in het teken hier van. Door in alle communicatie een 'reclamische' aanpak te vermijden en gebruik te maken van dezelfde documentaire stijl. Echte verhalen van echte deelnemers aan de activiteiten staan bij iedere campagne centraal. Een nieuw merkdocument waarin huisstijl, tone-of-voice en merkwaarden zijn vastgelegd, ligt ten grondslag aan alle communicatie. Omdat iedere landelijke actie naast een merkdoelstelling ook een activatiedoelstelling heeft, wordt iedere keer de juiste balans gezocht tussen merkuitstraling en activatie.

Media- en middelenstrategie

Ieder van de landelijke activatiecampagnes heeft zijn eigen middelen mix van on- en offline videocontent (in de vorm van 'mini'-docu's in TVC, prerolls en online video), radiocommercials, printuitingen, actiesites, social media, (E)DM's en promotiemateriaal.

Confetti achtergrond

Hoofdsponsor

Onze beeldbepalende sponsors die de SAN mogelijk maken